REZULTATY

Od czerwca 2021 roku do lutego 2022 członkowie Stowarzyszenia Żywica przeprowadzili inwentaryzację 279 drzew spełniających kryteria Pomników Przyrody (określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r.).

Praca w terenie polegała na pomiarach dendrometrycznych drzew:

  • obwód – za pomocą certyfikowanej taśmy mierniczej
  • wysokość – za pomocą dalmierza Nikon Forestry Pro II

a także zaznaczenie lokalizacji drzewa za pomocą oprogramowania LocusGIS. 

Efektem zebranych w terenie danych jest tabela inwentaryzacyjna oraz mapa z lokalizacją i dokumentacją fotograficzną. 

0
zinwetaryzowanych drzew
0
cm obwodu najgrubszego drzewa
0
m wysokości najwyższego drzewa

 

  • 27 gatunków drzew
  • najwyższe drzewo 41,0 m – daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii)
  • największy obwód: 610 cm – dąb szypułkowy (Quercus robur) oraz wierzba (Salix sp.)
  • najliczniejszy gatunek: dąb szypułkowy (Quercus robur) – 99 okazów
  • najmniej liczny gatunek: brzoza brodawkowata (Betula pendula) 1 okaz

Mapa drzew

Galeria zdjęć (wybranych)