Posadź drzewo z Żywicą

TERMIN: marzec-

STATUS: REALIZOWANE

Osoba kontaktowa: Przemysław Kruszyński, Marcin Król, Michał Sanecki


W naszym mieście drzewa znikają z przestrzeni miejskiej w zastraszającym tempie. Źle prowadzone inwestycje, wycinki czy notoryczne niszczenie nowych nasadzeń przez osoby wykaszające miejskie trawniki sprawiają, że z roku na rok giną dojrzałe drzewa a młode nasadzenia rzadko dojrzewają.

Nam brakuje drzew.

Akcja którą rozpoczęliśmy w marcu polegała na wytypowaniu przez mieszkańców miasta i Gminy za pomocą głosowania miejsc w których według nich brakuje drzew i w których warto posadzić nowe nasadzenia. W ramach projektu posadziliśmy blisko 100 sadzonek drzew i krzewów, zarówno na terenie miasta jak i okolicznych wsi. Posadzono m.in. 19 platanów, 15 jarząbów pospolitych, 10 dębów kolumnowych, 7 lip, 6 klonów zwyczajnych, 5 modrzewi europejskich, 5 głogów dwuszyjkowych, 3 jodły, 3 wierzby płaczące i 3 leszczyny. Po posadzeniu drzew wraz z mieszkańcami, drzewa zostały objęte opieką przez Stowarzyszenie, sympatyków oraz poszczególne sołectwa. W ramach opieki drzewa są systematycznie podlewane i kontrolowane.