Plan Zagospodarowania Terenu “Grzybka”

TERMIN: marzec-

STATUS: REALIZOWANE

Osoba kontaktowa: Marcin Król


W ramach konkursu zorganizowanego przez Urząd Gminy w Obornikach Śląskich, przygotowaliśmy własną koncepcję zagospodarowania terenu wzgórza Grzybek. Według naszej opinii, obszar Grzybka ze względu na swoje walory przyrodniczo-krajobrazowe nie powinien być przekształcony w stopniu, który spowodowałby jego przyrodnicza degradację. Budowanie na obszarze Grzybka wszelkiego rodzaju atrakcji w postaci: wieży widokowej, pump-trucku, torów zjazdowych spowoduje iż miejsce to z naturalnego terenu rekreacji stanie się terenem rozrywkowym.