O PROJEKCIE

Drzewa pomnikowe, czy drzewa spełniające kryteria rozporządzenia dotyczącego pomników przyrody to wyjątkowo cenne pod kątem przyrodniczym, kulturowym oraz turystycznym twory natury. Ze względu na swoje walory dendrometryczne, wiek, znaczenie kultorowo-historyczne oraz znaczenie dla ekosystemu powinny być one objęte opieką i ochroną. Są to najczęściej kilkusetletni świadkowie naszej historii, którzy przeżywając największe w dziejach historii ludzkości zawirowania, zasługują na godną ochronę na starość, bez obawy o bezmyślną wycinkę. Okazałe, stare drzewa stanowiące siedlisko dla wielu gatunków ptaków, ssaków, bezkręgowców czy porostów stanowią w tej chwil dużą rzadkość zarówno w przestrzeniach miast jak i często lasach gospodarczych gdzie traktowane są po prostu jako źródło surowca. Brak formalnej ochrony powoduje, że te wyjątkowo cenne drzewa z roku na rok znikają z naszych lasów lub miast. 

Projekt pn. “Oborniki Śląskie – Kraina Drzew Pomnikowych” ma na celu skatalogowanie drzew pomnikowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w celu sporządzenia wniosku o ustanowienie wytypowanych drzew ochroną pomnikową.  W ramach projektu skierowanego tylko do mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie planowane jest szkolenie poprowadzone przez specjalistę dendrologa  z zakresu rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, a także prawa dotyczącego ochrony pomnikowej oraz sporządzenie interaktywnej mapy przedstawiającej wyniki inwentaryzacji. 

Projekt ze względu na swoją tematykę, jest innowacyjny ponieważ drzewa pomnikowe występujące na terenie Gminy Oborniki Śląskie nie były wcześniej skatalogowane. Inwentaryzacja wykonana będzie przy pomocy narzędzi cyfrowych (telefon, tablet) bez użycia papieru. Dane z inwentaryzacji będą opracowane i przedstawione w formie elektronicznej (interaktywna mapa).

Jeśli chcesz wziąć udział w innowacyjnym projekcie, jesteś fanem drzewa lub być może znasz drzewa, które z powodzeniem można zakwalifikować jako pomniki przyrody, zgłoś się do nas! 

TYTUŁ: Oborniki Śląskie - Kraina Drzew Pomnikowych

GRUPA DOCELOWA: Mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie

CEL: Szkolenie dendrologiczne oraz interaktywna mapa

REZULTATY: Inwentaryzacja drzew pomnikowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie

Organizator:

Partnerzy: