Drzewo zostaje w lesie

Wczoraj spotkaliśmy się z nadleśniczym naszego Nadleśnictwa – Marcinem Majewskim. Powodem spotkania był przewrócony dąb w lesie przy ul. Nowowiejskiej.


Wczoraj spotkaliśmy się z nadleśniczym naszego Nadleśnictwa – Marcinem Majewskim. Powodem spotkania był przewrócony dąb w lesie przy ul. Nowowiejskiej, na żółtym szlaku prowadzącym w kierunku Kowalskiej Góry. Dąb przewrócił się z przyczyn naturalnych.
Nadleśniczy podjął decyzję o pozostawieniu drzewa w lesie, aby mogło w przyszłości stanowić cenne dla ekosystemu leśnego martwe drewno. Dziękujemy!
Ze względów bezpieczeństwa jego pozycja zostanie skorygowana.

Drzewo pozostanie świadkiem. To ważne, ponieważ w jego sąsiedztwie zmienia się środowisko. Poprawiają się warunki życia np. młodym drzewom, lepiej żyje się zwierzętom w runie, a pień zasiedlają owady i grzyby. Takie drzewo staje się spiżarnią dla rzadkich okazów entomofauny oraz ptaków.