20210712_183620
KRAINA
DRZEW
POMNIKOWYCH

Projekt Oborniki Śląskie - Kraina Drzew Pomnikowych to innowacyjne przedsięwzięcie inwentaryzacji i dokumentacji drzew spełniających kryteria Pomników Przyrody na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

O PROJEKCIE

Drzewa pomnikowe, czy drzewa spełniające kryteria rozporządzenia dotyczącego pomników przyrody to wyjątkowo cenne pod kątem przyrodniczym, kulturowym oraz turystycznym twory natury. Ze względu na swoje walory dendrometryczne, wiek, znaczenie kultorowo-historyczne oraz znaczenie dla ekosystemu powinny być one objęte opieką i ochroną. Są to najczęściej kilkusetletni świadkowie naszej historii, którzy przeżywając największe w dziejach historii ludzkości zawirowania, zasługują na godną ochronę na starość, bez obawy o bezmyślną wycinkę. Okazałe, stare drzewa stanowiące siedlisko dla wielu gatunków ptaków, ssaków, bezkręgowców czy porostów stanowią w tej chwil dużą rzadkość zarówno w przestrzeniach miast jak i często lasach gospodarczych gdzie traktowane są po prostu jako źródło surowca. Brak formalnej ochrony powoduje, że te wyjątkowo cenne drzewa z roku na rok znikają z naszych lasów lub miast. 

W LICZBACH

0
zinwentaryzowanych drzew
0
cm obwód najgrubszego drzewa
0
m wysokości najwyższego drzewa

SZKOLENIE

W sierpniu 2021 roku przeprowadziliśmy bezpłatne szkolenie dla 40 mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie z podstaw rozpoznawania drzew i krzewów. Szkolenie poprowadził Robert Sobolewski – ceniony w Polsce dendrolog. Zobaczcie jak wyglądały zajęcia teoretyczne z wykorzystaniem zielników oraz zajęcia terenowe!

PARTNERZY

Sfinansowano w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego